Flerkulturelle sykepleiere gir mer åpenhet

Mine to undersåtter, apostlenes hester, som i mer enn syttifem år trofast har brakt meg til steder på kloden jeg i min ungdom bare kunne drømme om, gikk sist høst til gå sakte-aksjon
Sykepleieres manglende kjennskap og forståelse for kvinner med annen etnisk bakgrunn kan redusere kvalitet og effektivitet på helsetilbudet, viser en ny undersøkelse.
0Shares

Sykepleier Monir Saadati ved hjerteovervåkingen på
Akershus universitetssykehus har i forbindelse med en undersøkelse av
iranske kvinners smertebeskrivelser intervjuet fem kvinner med iransk
kulturbakgrunn.

Kvinnene har bodd i Norge i mer enn ti år.

Åpenhet og tillit
Hun fant at relasjonen mellom kvinnene med iransk kulturbakgrunn og
flerkulturelle sykepleiere ofte er preget av åpenhet og god
kommunikasjon på grunn av felles erfaringer og opplevelser, skriver sykepleien.no

Flerkulturelle sykepleiere kan ofte vise mer respekt for at
smerteopplevelser hos iranske kvinner er ulike norske kvinners
smerteopplevelser.

Å bli forstått, kan føre til større tillit og økt trygghet hos iranske kvinner.

Kulturell smerte

At man opplever å bli misforstått og ikke bli trodd, er en kulturell smerte som påvirker kvinnenes handlinger.

De gråter mye, får dårlig selvtillit og stiller spørsmål ved egen tilstedværelse og identitet, sin egen eksistens.

Iranske kvinner spør seg selv hvorfor sykepleiere behandler dem på
denne måten, eller de prøver å finne grunnen til at sykepleiere ikke
tror på deres subjektive smerteopplevelse.