Gir pris til Raja for anti-ekstremisme og brobygging

Venstres Abid Q. Raja får pris fra Norsk-Pakistansk forening for sitt arbeid med å skape broer blant ulike befolkningsgrupper i Norge og utlandet.
Foto: Privat
Norsk-Pakistansk forening deler ut pris til Venstres nestleder Abid Q. Raja for hans arbeid med dialog og forsoning.

– Vi ønsker å anerkjenne innsatsen Abid Raja har gjort i det norske samfunnet i to titalls år. Raja har vært en brobygger, og en trygg stemme i urolige tider. Født i Norge av pakistanske foreldre, har Raja våget å utfordre fordommer i sitt opprinnelseslands miljø i Norge, og han har også utfordret norskpakistanere på emner rundt negativ sosial kontroll, slikt som tvangsekteskap, flerkoneri og vold mot barn og ektefeller. Raja har samtidig også våget å utfordre rasisme, fordommer og diskriminering i majoritetssamfunnet, skriver foreningen i en pressemelding.

Foreningen viser til at Raja har stått opp mot ekstremisme blant islamister og høyreekstreme.

– Han har gjort dette mot norske fremmedkrigere og mottatt sterke trusler fra det miljøet, og han har også vist politisk lederskap etter angrepet på moskeen i Bærum ved å kreve en egen handlingsplan mot muslimhat og ekstremisme.

Brobyggingsfokus

Nylig har Raja blitt utnevnt som leder av OSSEs ekspertutvalg, og Raja skal lede dette arbeidet for å forebygge mot ekstremisme internasjonalt.

Foreningen sier den har tro på Rajas politiske brobyggingsprosjekt mellom ulike befolkningsgrupper og ulike religiøse minoriteter, på tvers av ulike kulturelle og nasjonale skillelinjer.

– Med denne prisen ønsker vi å vise at Raja ikke står alene i denne kampen om bedre samfunn for alle, vi det norskpakistanske samfunnet er stolt over den innsatsen Raja har lagt ned, og med denne prisen ønsker vi å bygge under hans arbeid og motivere til ytterligere samfunnsdugnad både her hjemme og internasjonalt.

Hovedpersonen selv reagerte slik på sin Facebook-side:

– ‪Veldig hyggelig av den norskpakistanske foreningen. Jeg skal fortsette gjøre mitt for å jobbe for bedre integrering og forebygge mot ekstremisme.