Dialog mellom politiet og muslimske trossamfunn

Benedicte Bjørnland er politidirektør, og hun instruerer politiet til å inngå dialogarbeid med moskeene.
Foto: Wikipedia
Politidirektør Benedicte Bjørnland ber politimesterne om å invitere ledere i muslimske trossamfunn i Norge til dialogmøte.

Det går fram av et brev fra Politidirektoratet til politimestrene som ble sendt fredag ettermiddag. Hensikten med møtet er å informere og forebygge utrygghet i muslimske miljøer.

– Jeg mener ledelsen i muslimske trossamfunn må være kjent med hvordan trusselbildet for voldelig ekstremisme mot muslimer og moskeer er, og de bør få informasjon om hva politiet gjør for å forebygge. I tillegg ønsker jeg at politimesterne lytter til innspill fra moskeenes ledere om hva de forventer og hva de selv kan bidra med i det forebyggende og trygghetsskapende arbeidet, sier Bjørnland.

Der hvor det allerede er gjennomført dialogmøte i etterkant av terrorangrepet i Bærum forventes det ikke at det innkalles til nytt møte. Politidirektøren ber de aktuelle politimesterne vurdere om den etablerte dialogen i tilstrekkelig grad ivaretar behovet for å skape trygghet.

– Det er viktig at informasjonen som gis, er enhetlig. Mediedekningen har bidratt til å skape en oppfatning om at politiet har hatt konkret informasjon om økt farenivå eller trusler mot moskeer uten å ta tak i det. Jeg tror dialogen med de muslimske miljøene kan bidra til å korrigere en slik oppfatning, sier Bjørnland.

Politidirektoratet vil invitere ledelsen i Islamsk Råd Norge og Muslimsk Dialognettverk til et dialogmøte på nasjonalt nivå.