Forsker: – Ytterliggående kaprer religion

– Migranter fra muslimske land fremstilles som en eksistensiell trussel, mot nasjonal identitet, levemåte og kristen sivilisasjon, forteller Cathrine Thorleifsson.
Foto: UiO
Høyreradikale bruker kristendommen til å hegne om sitt og svartmale migranter, mener ekstremismeforsker Cathrine Thorleifsson.

Thorleifsson er forsker ved Senter for ekstremismeforskning (C-Rex) på Universitetet i Oslo. I vår la hun siste hånd på en artikkel om hvordan nordiske populister i stadig større grad bruker religion og kristendomsretorikk for å sanke velgere.

– Dagens populistiske høyrenasjonalister legger vekt på ekskluderende nasjonalisme, felles opphav og arv. De lager ofte en ensidig kobling mellom kriminalitet og islam, der migranter fra muslimske majoritetsland og deres etterkommere framstilles som en eksistenstrussel mot kristne verdier og vestlig samfunnsorden, sier hun til bladet Apollons nettutgave.

Gjestfrihet ble til fremmedfrykt

Flyktningkrisen førte i første omgang til en bølge av humanitær gjestfrihet. Så ble gjestfriheten dempet av krav om restriksjoner og grensekontroll.

– Vi så raskt en mer fiendtlig retorikk som bygger opp under fremmedfrykt. Dette fikk etter hvert stadig mer plass i den offentlige samtalen. Det som egentlig var en humanitær krise og en koordineringskrise i EU, ble framstilt som en sikkerhets- og identitetskrise for hele Europa, sier Thorleifsson.

– Spiller på redsel

Nasjonalistiske populister spiller ofte på frykt og nører redsel for det ukjente og fremmede.

– Man kan se på dem som politiske entreprenører, som kreativt bruker religiøse identiteter og tradisjoner til å definere hvem som kan, og ikke kan, tilhøre en nasjon, sier Thorleifsson.

Høyrepopulistene tilbyr også økonomisk og kulturell proteksjonisme til folk som er skuffet over globaliseringens konsekvenser, som nyliberal, økonomisk omstrukturering og endringer i demografien.

– Felles for dem var ønsket om å beskytte og bevare den jødisk-kristne sivilisasjonen. De framstiller migranter fra muslimske land som en eksistensiell trussel, mot nasjonal identitet, levemåte og kristen sivilisasjon, forteller Thorleifsson.

Symbolbruk

Forsker Anders Ravik Jupskås ved C-REX har sett på hvordan kristne symboler brukes politisk i Norge.

Han har lagt merke til at Frp-politiker Sylvi Listhaug i sin selvbiografi hevder at innvandring ikke bare er en trussel mot velferdsstaten og liberale verdier, men også mot vår kristne kulturarv.

– Det siste gjelder særlig når det gjelder muslimsk innvandring. Ifølge Listhaug er det økte antallet muslimer i vestlige samfunn, inkludert Norge, en av hovedgrunnene til at kristne verdier er under press, sier Jupskås til Apollon.

FAKTA

Høyreradikalisme

  • Samlebetegnelse på partier og bevegelser til høyre for den parlamentariske konservatismen.
  • Fellestrekk er skepsis til det liberale demokratiet og sterk understreking av nasjonal identitet, og derav – i Europa – ofte motstand mot Den europeiske union.
  • Høyreradikalismen bør anses separat fra høyreekstremisme, i det den fungerer innenfor ordinære demokratiske rammer, og ikke åpent aksepterer voldsbruk i politisk øyemed.
  • I blant kan høyreradikale bevegelser og partiet forfekte en utvidelse av demokratiet på enkeltområder, dette kan for eksempel være gjennom å etterlyse økt bruk av folkeavstemninger.

(Kilde: snl.no)