IMDI: - Utfordring å finne treffsikre arbeidsmarkedstiltak

Innvandrere hardest rammet av krisen

Tiltak: Statsråd Audun Lysbakken synes utviklingen som følge av finanskrisen er bekymringsfull
Foto: Trine Melheim Næss / IMDI
En ny rapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) viser at innvandrere er hardest rammet av finanskrisen. De som jobber i byggebransjen, servicesektoren og hotellbransjen er aller hardest rammet.

Innvandrere er overrepresent i bransjer som er konjunkturutsatt, og det er hovedgrunnen til at finanskrisen har rammet dem hardest. Lav utdanning, deltidsarbeid og lav ansienniet er også med på å dra opp arbeidsledigheten i denne gruppen.

Barne-, likestillings- og integreringsminister Audun Lysbakken mener innvandrere har de største utfordringene.

– Krisen er kanskje over på Aker Brygge, men det er først nå den rammer de svake gruppene. Tidligere var det gjerne majoritetskvinner som slet mest når det gikk dårlig med økonomien. Nå opplever vi at en del innvandrergrupper blir hardest rammet , sier Lysbakken.

Ny giv: Mohammed Nur hadde lavest ansiennitet på jobben sin og måtte slutte på grunn av nedbemanning, i likhet mange andre innvandrere. Nå går han på kurs gjennom NAV på Folkeuniversitetet i Oslo. FOTO: Jessica Allande
Foto : Jessica Allande

Krisen er kanskje over på Aker Brygge, men nå rammer den de svake gruppene.

Adudun Lysbakken (SV)

Øst-europeere mest utsatt
Rapporten trekker også fram at det er store forskjeller i arbeidsledigheten blant innvandrergruppene. Arbeidsledigheten blant unge menn med bakgrunn fra Øst-Europa har økt fra 1,7 prosent til 9,3 prosent fra august 2008 til august 2009.

Innvandrere med afrikansk bakgrunn er fortsatt den gruppen som sett under ett har høyest ledighet og også opplever sterkest økning i ledighetstall. 7,9 prosent i denne gruppen står nå uten arbeid mot 6,9 prosent i 2007.

Overraskende tall
Mohammed Nur jobbet i et firma som håndterer el-avfall, men mistet jobben på grunn av nedbemanning. 

Nur hadde minst ansiennitet med bare ett år i arbeid. I dag går han på norsk- og arbeidskurs på Folkeuniversitetet i Oslo. Han håper å ta vekterkurs snart. Han er overrasket over utviklingen siden finanskrisen satte inn. Han synes forskjellene mellom nordmenn og innvandrere er stor.

– Det er selvfølgelig enklere å permittere og la de nyankomne gå, siden de har vært i jobben kortest tid. Men jeg vil komme i jobb igjen så fort som mulig og har hørt at det er stort behov for vektere. Det er hard konkurranse om jobbene for tiden, så det gjelder å ha så mye erfaring som mulig, noe mange innvandrere mangler, sier Nur, som kom til Norge som flyktning fra Somalia for tre år siden.

Store utfordringer
IMDI-direktør Osmund Kaldheim er klar over at det trengs flere tiltak for å dempe utviklingen. Han innrømmer at det er en stor utfordring å finne treffsikre arbeidsmarkedstiltak for innvandrere.

– Innvandrere i Norge er en sammensatt gruppe som er rammet av krisen på ulike måter. Utfordringen blir å prioritere dem som har størst behov for arbeidsmarkedstiltak og hindre langtidsarbeidsledigheten, sier Kaldheim.

Flere innvandrerfamilier har kun én inntekt i husholdningen. Dette gjør at de tåler nedgangstider dårligere enn majoriteten, ifølge Kaldheim.