Halvparten av innvandrere opplever diskriminering

Somailere er den innvandrergruppen som opplever mest diskriminering i Norge ifølge en ny SSB undersøkelsen.Fra venstre: Nooh Bodley(45) Cali Maxamood(37).
Foto: Sheema Adam
Over halvparten av innvandrere føler seg diskriminert viser en fersk undersøkelse av Statistisk sentralbyrå (SSB). Innvandrere med bakgrunn fra Somalia, Iran og Irak opplever mest diskriminering, ifølge undersøkelsen.
Saroj Chumber
Latest posts by Saroj Chumber (see all)

Arbeidslivet og boligmarkedet er de to områdene der det oppleves mest diskriminering.

24 prosent av mennene som deltok i undersøkelsen hadde opplevd diskriminering ved ansettelse, mot 16 prosent av kvinnene. Innvandrerne ble spurt om de hadde opplevd diskriminering i arbeidslivet, på boligmarkedet, i utdanningsinstitusjoner, helsevesenet og på utesteder. Litt over halvparten hadde opplevd diskriminering på et av disse områdene.

Stor forskjell mellom ulike grupper

Det er stor forskjell mellom de ulike innvandrergruppene. Innvandrere med bakgrunn fra  Sri Lanka opplever minst diskriminering, der en av ti føler seg diskriminert, mens det blant somaliere var fire av ti som opplevde diskriminering.

Innvandrere fra Sri Lanka og Somalia er de to gruppene med størst forskjell i deltakelse i arbeidslivet. Blant srilankere er to av tre i arbeid, mens blant somaliere er det en av tre som er i en inntektsgivende arbeid.
Somaliere er også den gruppen som har flest negative erfaringer fra arbeidslivet.

Iranere og irakere opplever mye diskriminering

Innvandrere fra Iran og Irak er den andre gruppe som sammen med somaliere opplever mest forskjellsbehandling, med henholdvis 32 og 29 prosent.

Iranske Roya opplevde mye diskriminering i arbeidslivet før hun ble pensjonist. Ifølge henne ble hun ikke tilbudt fast ansettelse til tross for at hun tok dobbeltvakter og var godt likt av beboerne på sykehjemmet der hun jobbet.

– Det gikk veldig inn på meg at jeg ikke fikk fast jobb i Norge, sier hun.< Hun tror årsaken til at mange iranere opplever diskriminering, er at de er stolte og liker ikke å føye seg. – Mange iranere vil ikke ta vaskejobber, i motsetning til folk fra Sri Lanka, som ikke har problem med å ha en vaskejobb, sier hun. Iranere på sin side tar ofte høyere utdanning og vil bli lege eller advokater, ifølge Roya.

Betaler mer i husleie

Undersøkelsen viser også at mange innvandrere opplever diskriminering på boligmarkedet.

En analyse basert på SSBs husleieundersøkelse viser at innvandrere med afrikansk og asiatisk bakgrunn betaler høyere husleie enn personer uten innvandrerbakgrunn.

Kilde: SSB