– Urealistisk høyt krav til norskkunnskaper for å få statsborgerskap

Avdelingsleder ved Introduksjonssenteret i Drammen, Liv Gjønnes sier til NRK at deres erfaring gjennom mange år, er at en veldig stor andel aldri vil klare norskkravet som myndighetene foreslår å kreve.
Mange vil aldri klare det nye norskkravet for statsborgerskap, mener de som driver språkopplæring for flyktninger og innvandrere, melder NRK.

Det er fire nivåer på den nasjonale norskprøven for innvandrere: A1, A2, B1 og B2. I Norge har kravet for å få statsborgerskap til nå vært A2. I forslaget til ny integreringslov skjerper regjeringen kravet til muntlig B1, som er det nest høyeste nivået:

«Personen kan forstå hovedpunktene i klar tekst og tale om kjente emner som en ofte møter i forbindelse med arbeid, skole og fritid. Kan klare seg i de fleste situasjoner som kan oppstå og kan skrive enkle tekster om kjente emner og kort forklare og begrunne meninger og planer.»

Avdelingsleder ved Introduksjonssenteret i Drammen, Liv Gjønnes sier til NRK at deres erfaring gjennom mange år, er at en veldig stor andel aldri vil klare B1, selv om de er både er motivert og arbeider hardt,

– Det er et overraskende høyt nivå, og et nivå veldig mange vil ha problemer med å oppnå, sier Gjønnes.

– For personer med god utdannelse, og folk som er vant til å tilegne seg ny kunnskap, er dette overkommelig, selv om det er krevende. Men mange har kanskje liten eller ingen skolegang fra før, og noen er til og med analfabeter, sier hun.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) står fast på kravet om muntlig B1 for norsk statsborgerskap.

– Norsk er nøkkelen til integrering og arbeid i Norge, og da må vi stille krav. I mange jobber stilles det krav til B1, og da er det ikke urimelig å stille dette kravet, sier han.