Asylsøkere uten ID

Ikke bra: Norske myndigheter bruker fingeravtrykk som asylsøkere avgir når de kommer hit til å finne dem som senere bryter loven
Mange asylsøkere er ID-løse.

I fjor kom 13.758 asylsøkere til Norge uten pass. Bare 3,8 prosent har pass. I 2008 ble 1084 sendt ut av landet på grunn av lovbrudd. Inntil juli i år var 656 sendt ut på grunn av lovbrudd, flest rumenere, nigerianere og litauere, ifølge tall fra UDI.