Anmelder politi og ambulansepersonalet etter dødsfall

 
Kvinnen som døde på  Tøyen søndag kunne ha vært reddet dersom ambulansen hadde kommet raskere til stedet, mener kvinnens pårørende. Nå anmelder de både politi og ambulansetjenesten for uaktsomhet.
Souhaila Bougrine
Latest posts by Souhaila Bougrine (see all)

Søndag formiddag rykket ambulansepersonell ut etter en nødmelding om en eldre dame på Tøyen i Oslo. Ifølge ambulansetjenesten skal imidlertid flere av de pårørende ha opptrådt så truende at de valgte i å tilkalle politiet.

Flere av slektningene ble lagt i bakken og påført håndjern. Da ambulansepersonellet til slutt kom seg opp i leiligheten sto ikke kvinnens liv til å redde.
 
Fryktet for kvinnens liv
De pårørende er ikke i tvil om at kvinnen hadde vært i live i dag dersom ambulansepersonellet hadde kommet raskere til stedet. Ifølge familiens advokat Shahzad Nazir tok det rundt 40 minutter fra familien tok kontakt med ambulansesentralen (AMK) til personellet var på plass i leiligheten.
 
– Vår vurdering er at kvinnen døde som direkte følge av grov uaktsomhet fra politiet og ambulansepersonellets side, sier Nazir til VG Nett.

Ifølge advokaten opptrådte ingen av familiemedlemmene så truende at det ikke var mulig for ambulansepersonellet å ta seg inn i leiligheten tidligere. 
 
– Familiemedlemmene fryktet for kvinnens liv, og var frustrerte over at de ikke fikk hjelp tidligere. Det er helt forståelig, og forsvarer ikke at helsepersonellet ventet med å yte livsnødvendig bistand, forteller Nazir .

Familiens advokat vil i morgen be om å få utlevert AMKs lydlogg. Ifølge ham vil lydloggen vise at både ambulansepersonellet og politiet feilvurderte situasjonen.
 
– Jeg vil ikke spekulere i hvilke motiver som lå bak at de vegret seg mot å yte nødvendig hjelp, men resultatet av deres håndtering er at kvinnen ikke lever lenger. Det er selvsagt svært alvorlig, forteller Nazir videre til VG Nett.
 
Ingen granskning
 Visepolitimester Roger Andresen sier seg ikke enig i at politiet opptrådte klanderverdig i forbindelse med dødsfallet. Han viser samtidig til at Spesialenheten for politisaker ikke har funnet noen grunn til å granske saken nærmere.
 
– Vi har gått gjennom hendelsesforløpet, og mener polititjenestemennene på stedet gjorde det de kunne. Dersom det kommer en anmeldelse fra de pårørende må vi selvsagt forholde oss til det, og den vil bli behandlet på vanlig måte, bekrefter informasjonssjef Unni Grøndal i Oslo-politiet til VG Nett.
 
– Uoversiktlig

Under følgende omstendigheter, står ambulansesentralen fast ved at det bare tok 24 minutter fra første nødanrop til de var framme ved pasienten, melder NTB.
 
«Ambulansepersonellet var fremme hos pasienten klokken 11.56. Pasienten var da livløs. Gjenopplivingsforsøk var da iverksatt av politiet. Ambulansepersonellet tok over, men pasienten ble erklært død på stedet,» skriver Ullevål i en pressemelding tirsdag.
 
De understreker imidlertid at bildet av situasjonen fortsatt er uoversiktlig, og at det tar tid å gjennomgå de over hundre samtalene i tidsrommet.
 
Ledelsen skal også gjennomgå saken med de involverte medarbeiderne og ønsker i tillegg en dialog med de pårørende