– La oss kalle dette nyrasisme

Reaksjonene i etterkant av Ullevål-skandalen viser at folk i Norge ikke vil ha et samfunn der minoritetsbefolkningen blir diskriminert.
- AMK-sentralens behandling av pårørende til den tyrkiske kvinnen som døde er nyrasisme, sa redaktør i Utrop Majoran Vivekeananthan til TV2 Nyhetskanalen i dag.  Han baserer sine uttalelser på lydloggen mellom AMK-sentralen og familien som nå er offentliggjort.
0Shares

Samtalene som den tyrkiske familien på Tøyen hadde med alarmsentralen og kommunikasjonen mellom politi og AMK viser hva som skjedde etter at den tyrkiske 63-åringen ble hjertesyk.  Deler av loggen viser at det ikke er brukt trusler, men upassende ord. AMK-sentralen velger da å sende politiet i stedet for ambulanse selv om det i familien opplyser om kvinnens tilstand. 

Ambulansepersonellet blir bedt om å vente i en annen gate.
Familien reagerer kraftig når de ser at politiet komme før ambulansen, og det oppstår baksetak.

Fylkeslegen i Oslo har nå besluttet å opprette tilsynssak mot AMK-sentralen.

– Vi har informert ledelsen ved sykehuset om at vi vil opprette en tilsynssak etter hendelsen, sier fylkeslege Petter Schou i Oslo til Aftenposten.no

Bakgrunnen for beslutningen er det som framkommer i kommunikasjonen mellom AMK og pårørende, ifølge Schou.

Dårlig håndtering
Vivekananthan var gjest på Nyhetsfrokost på TV2 i dag og påpekte at verken Ullevåll sykehus eller poitiet har lært av Ali Farah-saken og Obiora-saken.

– Sykehuset og politiet håndterer denne saken for dårlig. De har forsøker å holde tilbake informasjon, og prøver å dysse saken ned eller forsøke å forsvare seg. Det det er ingen god taktikk. Det er klart at det har skjedd feil et eller annet sted. Og da er det lurt heller å stille seg nøytral inntill saken er gransket ferdig.

Vivekananthan mener det ofte settes likhetstegn mellom dårlig norsk og dårlig kvalifikasjon eller dårlig person. Han mener dette er en type rasisme, fordi AMK-sentralen i denne saken handlet på grunnlag av stereotypier og fordommer.

– I moderne tid er ikke rasisme bare basert  på diskriminering på grunnlag av hudfarge, men det er også en rasisme når dette skjer på bakgrunn av kultur, religio og språk.  Jeg introduserte begrepet nyrasisme nylig, og denne saken er et typisk eskempel på nyrasisme, sa Vivekananthan til TV2 Nyhetskanalen.