Likestilling i fokus for nytt kvinnepanel

Loveleen Rihel Brenna blir leder for nytt kvinnepanel
Forfatter og leder for Foreldreutvalget i grunnskolen (FUG), Loveleen Rihel Brenna leder nytt kvinnepanel.

Det er Barne-, likestilling,- og inkluderingsministerer Audun Lysbakken som har etablert dette kvinnepanelet som skal gå frem til sommeren. Panelet skal bestå av 25-30 kvinner og skal ledes av Loveleen Rihel Brenna. Planen er at de skal sette likestilling på dagsorden. Hvem som deltar blir klart i løpet av neste uke, men kommer til å bli et rent kvinnepanel, skriver eub.no

Kvinnepanelets strategi og hva diskusjonen skal munne ut i er foreløpig ikke avklart. Det skal Brenna gjøre i samarbeid med resten av panelet.
– Siden 1970-tallet har vi fått mange viktige endringer når det gjelder likestilling. Kvinner har fått mange rettigheter, vi er representert i politikken og på Stortinget, vi har abortloven og full barnehagedekning, sier Brenna.

Et universielt tema

Brenna mener at det viktigste er å sette likestilling på dagsorden og synliggjøre at det fortsatt finnes mange utfordringer.

Men selv om lovene er på plass, er det ikke sikkert at alle kvinner opplever likestilling og likeverd i sin hverdag. Holdninger og praksis har ikke nødvendigvis kommet like langt som lovverket, sier hun.

Brenna vil sette fokus på en diskusjon som er mer universelt for alle kvinner. Etnisitet har lite betydning for en voldsutsatt kvinne om overgriperen er etnisk norsk eller av en annen opprinnelse .Samtidig er det viktig at kvinnen forstår systemet og dermed har mulighet til å komme seg ut av slike forhold, ifølge Brenna. Selv er hun født i India, men kom til Norge som fireåring.

– Jeg vokste opp med to sterke kvinnelige statsledere som rollemodeller; Indira Gandhi og Gro Harlem Brundtland. Jeg tror min minoritetsbakgrunn kan bidra til at debatten blir mer nyansert og inkluderende, sier Loveleen Rihel Brenna.

Brenna gleder seg til lederoppgaven, men vektlegger at det skal være en moderne likestillingsdebatt der det er mulig å snakke om temaet uten å krenke eller sverte menn.