- Rask bil og egne penger gir mer status

Marokkansk ungdom motiveres

Blant ungdom med marokkanske bakgrunn er det få gutter som tar høyere utdanning.

Nå vil Marokkansk studentforening hjelpe og motivere marokkansk ungdom til å ta høyere utdanning.

– Vårt formål er blant annet å være et nettverksorgan for studenter, men også for elever på videregående, sier Najat Boulahloud, leder i Marokkansk studentforening.

Foreningen arrangerer bli-kjent-kvelder for å hjelpe marokkanske studenter til å skaffe seg et nettverk i studentmiljøet.

Det er viktig å ha folk der som forteller at det er lov å feile og prøve seg på nytt.

Boulahloud forteller at interessen for høyere utdanning har økt etter at foreningen ble startet, og de har fått flere medlemmer.

Utdanningsseminar
Hvert år arrangerer Marokkansk studentforening et utdanningsseminar. Foredragsholdere med marokkansk bakgrunn forteller ungdommene om sin utdanning og jobb slik at de motiveres til å ta høyere utdanning.

– Veldig mange gir opp etter første forsøk. Derfor er det viktig å kunne ha folk der som forteller at det er lov å feile og prøve seg på nytt, sier Boulahloud.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at svært få marokkanere tar høyere utdanning. Ifølge Boulahloud er det flest jenter som velger å ta en høyere utdanning. Gutter velger utdanningsløp som sikrer dem å komme rakst ut i jobb. Hun tror at det som gir status blant unge gutter, har lite med høyere utdanning å gjøre. Egne penger og en rask bil, for eksempel, gir mer anseelse i vennegjengen. Foreningen vil derfor fokusere på det som gutter er opptatt av.

Ville bevise
Det var ønsket om å gjøre noe med livet sitt og det å slippe å være ufaglært arbeidskraft, som gjorde at Mohamed Kibbou (24) valgte å studere revisjon.

– Det var ønsket om å bli hørt, litt familiens forventninger, og ikke minst det å kunne bevise at det er mulig for en gutt med minoritetsbakgrunn, muslim, å være utdannet, sier han.

Kibbou tror at grunnen til at mange marokkanske gutter ikke velger høyere utdanning, muligens kan være miljøet. Mange er oppvokst i familier med null akademisk bakgrunn.

– Vennekretsen har også mye å si. Hvis ingen i vennekretsen har høye mål, blir man lett påvirket av dem. De fleste guttene vil fort ut i arbeid og tjene egne penger, sier han.

Må starte tidlig
Kibbou mener det ikke skal mye til for å motivere gutter.

– Man bør starte i tidlig alder. Foreldre må få barna til å forstå viktigheten av utdanningen, mener han.

Han synes foreldre bør få barna til å forstå at de er privilegerte som har den sjansen som ikke alle har. Understreke sammenhengen mellom høy utdannelse og samfunnsforståelse. Vi blir hørt i samfunnet vi lever i.