– For tidlig å trekke konklusjoner ennå

 
Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen mener det ennå for tidlig å trekke konklusjoner om de praktiske utfordringene i forhold til den nye helseloven for papirløse.

Utrop kunne igår melde om skepsisen til hvordan den nye helseloven vil kunne fungere i praksis for id-løse asylsøkere. Jon Ole Martinsen i SEIF var kritisk til om helsetilbudet vil bli benyttet av psykisk syke asylsøkere som fra før av har liten tillit til norsk helsevesen. Statsråd Strøm-Erichsen vil ikke trekke noen konklusjoner basert på disse uttalelse, men vil vente på svar fra høringsutkastet til regjeringen.

– Først etter høringsrunden vil regjeringen ta stilling til den konkrete utformingen av og grensene for den hjelp som skal ytes, sier hun.

– Psykisk syke bør få hjelp
Strøm-Erichsen vil helle ikke debattere om mulige utfordringer knyttet til asylsøkere med psykiske problemer. Hun mener det er viktig at de som kan utgjøre en fare bør få hjelp.

– Jeg
mener det er viktig at psykisk syke som oppholder seg ulovlig i landet,
og som kan tenkes å utføre voldshandlinger, får hjelp. I den grad denne
gruppen søker hjelp, eller på annen måte identifiseres, mener jeg de
bør få rett til helsehjelp i form av psykisk helsevern, sier hun.

– Om dette vil by
på problemer i praksis er også noen departementet vil vurdere i
arbeidet med høringsutkastet, sier Strøm- Erichsen til Utrop.