Flyktningbarn venter på bolig

.
Foto: Illustrasjonsbilde
450 barn som har kommet alene til Norge, venter på at en kommune skal ønske dem velkommen.
0Shares

Aldri før har det kommet så mange enslige mindreårige asylsøkere til Norge
som i løpet av 2009, og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sliter med å finne
bolig til alle barna.

– Vi har bedt kommunene om 800 boliger, hittil har vi bosatt 400. Her er det snakk om barn
som har flyktet fra krig og fått opphold i Norge. Kommunene har ansvaret å
finne løsninger for dem, sier Ohene Aboagye, som er leder for bosetting hos IMDi til dagsavisen.no.

Vanskelig å få folk bosatt
Kommunene lover å ta imot flere flyktninger enn de faktisk gjør. Kommunene har i
2009 varslet IMDi at de skulle greie å bosette totalt 700 enslige mindreårige, men ved årsslutt manglet man hele 300 plasser. Neste år forventer IMDi at dobbelt så mange vil trenge bolig og har allerede
sendt ut oppfordring til 300 av landets kommuner. Til nå har bare 20 av kommunene svart.

– Ordningen er frivillig, og det er kommunene som vedtar hvor mange flyktninger de ønsker å
bosette, men vi sliter med kommuner som ikke tar imot så mange flyktninger som
de lovet fra før av, sier Aboagye til dagsavisen.no.