Hver fjerde forsker med innvandrerbakgrunn opplever diskriminering

Å være kvinne og utenlandskfødt medfører høyere risiko for diskriminering i forskermiljø, melder Akademiet for yngre forskere (AYF).
Foto: Claudio Castello
En av fire forskere med innvandrerbakgrunn opplever diskriminering og manglende inkludering.
0Shares

Universitetsavisa viser til en rapport fra Akademiet for yngre forskere (AYF). 1251 unge forskere ble i 2018 spurt om de har vært utsatt for diskriminering, seksuell trakassering og utestengelse.

Svarene viste at nesten 25 prosent av de utenlandskfødte forskerne har opplevd å bli diskriminert på grunn av deres innvandrerbakgrunn. Både kjønn og det å være født i utlandet medfører høyere risiko for opplevd diskriminering.

Kvinnene mest utsatt

Ifølge rapporten fra AYF er det 10 prosentpoent høyere risiko for å oppleve diskriminering dersom du er kvinne, og 16 prosentpoeng høyere for de utenlandskfødte enn for de norskfødte.

Rapporten viser også at yngre forskere i Norge er enige om at internasjonalisering i eget fagfelt er positivt, men en del opplever at det gir utfordringer knyttet til språk og integrering. Over halvparten av respondentene har tatt hele eller deler av utdanningen sin utenfor Norge. 70 prosent av utenlandskfødte forskere i Norge mener arbeidsgiver har lagt til rette for inkludering på arbeidsplassen.

Etterlyser bedre varslingsrutiner

AYF vil ha målrettede tiltak for å komme problemene som rapporten avslører til livs. De mener at et mer systematisk tilbud om norskopplæring for utenlandsfødte forskere bør vurderes. Likebehandling i uformelle prosesser fordrer en likeverdig, likebehandlende og inkluderende kultur på arbeidsplassen, heter det i rapporten. AYF mener også at det må etableres klare varslingsrutiner for seksuell trakassering, som alle ansatte gjøres kjent med. Mulighet for anonym varsling må også vurderes, mener Akademiet for yngre forskere.