Økt sykefravær blant østeuropeere ifjor

 
Foto: Wikimedia commons
Sykefraværet blant innvandrerne fra Øst-Europa som jobber i bygg- og anleggsbransjen øker, men er likevel langt under bransjesnittet, melder SSB.

Det legemeldte sykefraværet blant bygg- og anleggsarbeidere fra EU-land
i Øst-Europa økte med 1,1 prosentpoeng fra 2. kvartal 2008 til samme
periode i fjor. Til tross for dette er sykefraværet blant innvandrerne fra disse
landene langt under snittet for bransjen på 6,6 prosent.