Saladin og Rikard Løvehjerte – et møte mellom to kulturer

 
Foto: Jessica Allande
Litteraturhuset i Oslo har spesialbestilt teaterforestillingen ”Ørkenstormer” av forfatterne Tariq Ali og Thorvald Steen. Utrop TV snakket med forfatterne.
0Shares
Latest posts by Jessica Allande (see all)

skrevet teaterforestillingen ”Ørkenstormer” om det historiske møtet
mellom Saladin, lederen for den arabiske verden, og den engelske kongen
Rikard Løvehjerte.

Saladin var
hærføreren som inntok Jerusalem i 1187, men som valgte å ikke hærta den
hellige byen. Han visste at det ville ha ødelagt den. Derfor beleiret
han Jerusalem istedenfor, og befalte sine muslimske tropper ikke en
eneste jøde eller kristen skulle henrettes. Denne forsonende handlingen
gjør Saladin til en så viktig historisk skikkelse, mener Steen.

Rikard
Løvehjerte framstilles i vestlig kultur først og fremst som den gode
kongen som forstod at Robin Hood var en god og rettskaffen mann. I
virkeligheten var han en brutal korsfarer som skulle ”befri” Jerusalem
fra muslimene, men han innså at det ville bli en umulig oppgave å slå
Saladins tropper i krig. Derfor reiste han hjem med uforrettet sak.

Det
personlige møtet mellom Saladin og Rikard fant aldri sted, uten at det
er en hindring i dramaet til Ali og Steen. Stykket baserer seg på
nettopp dette møtet mellom to ledere av to ulike kulturer.

Et møte som altså aldri fant sted.