Behov for minoritetsrådgiverne

Minoritetsrådgivere er lokalisert på videregående skoler rundt i landet og bidrar med hjelp mot tvangsekteskap
Foto: Jason Hutchens/Wikimedia Commons
Minoritetsrådgiverne hjelper elever som er i fare for å bli tvangsgiftet. Tilbudet fra IMDi har hatt en stor økning det siste året.
0Shares

Deres oppgaver er blant annet å bidra med konkret rådgivning og oppfølging av enkeltelever i saker som gjelder tvangsekteskap og relatert problematikk. I 2009 var det en økning i antall personer som henvendte seg til IMDis minoritetsrådgivere, skriver IMDi på sin nettside.

– Dette viser at våre rådgivere dekker et behov, sier leder av IMDi sin forebyggingsenhet, Sjoldvor Fjeldvær.

Fjeldvær mener det er viktig å ha et synlig lavterskeltilbud der de unge er, og tror dette indikerer at det er flere som kjenner til denne tjenesten og vet hvor de kan oppsøke hjelp. Han mener også at minoritetsrådgiverne lettere kan fange opp tidlige faresignaler, enn det ordinære hjelpeapparatet.

Kompetanseteamet
I tillegg til minoritets- og integreringsrådgivere, har IMDi koordineringsansvar for Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, som er et rådgivende organ for førstelinjen. I 2009 fikk Kompetanseteamet 276 henvendelser, mot 248 i 2008. I 2009 gjaldt 46 av disse gjennomført tvangsekteskap.

– Kompetanseteamet har i større grad enn minoritetsrådgiverne saker som gjelder gjennomført tvangsekteskap. Det tyder på at hjelpeapparatet først får sakene når krisa er akutt. I flere tilfeller har barnevernet vært inne i familier uten å oppdage at det er fare for tvangsgifte. Det er derfor viktig at det ordinære hjelpeapparatet bygger kompetanse på dette området, sier Fjeldvær.