Mer kunnskap om minoritetshelse ved norske sykehus

Manuela Ramin Osmundsen er prosjektleder for "likeverdig helsetjeneste" i Helse Sør-Øst og mener at arbeid for inkludering må være være forankret i ledelsen.
Foto: Arkivfoto
Akershus universitetssykehus har satt i gang en foredragsserie som skal gi ansatte større kompetanse om minoritetshelse og pasienter med innvandrerbakgrunn. Manuela Ramin Osmundsen holdt det første av totalt åtte foredrag.
0Shares

70 prosent av alle innvandrere i Norge bor i Helse Sør-Øst sitt område.
Det innebærer at Ahus og Oslo universitetssykehus uten sidestykke er de
to sykehusene i Norge med flest innvandrere i sin pasientgruppe.

Foredragsserien vil ta for seg mange ulike tema som for eksempel kommunikasjon ved hjelp av tolk, etikk, hemoglobinopathier og flerkulturelle utfordringer i profesjonsfelt med fokus på helsevesenet.

Prosjektleder for “likeverdig helsetjeneste” i Helse Sør-Øst, Manuela Ramin Osmundsen, holdt det første foredraget.

– Dette er et tema som vi aldri blir ferdig utlært i, et tema fullt av
dilemmaer og spørsmål. Loven krever at vi skal gi likeverdige
helsetjenester. Derfor kan vi like godt stupe inn i det, sa Ramin
Osmundsen i føleg ahus.no

Hun la fram et tallmaterialet som
viste at den helt klart største innvandrergruppen i Norge nå er
polakker, og det har skjedd i løpet av tre år. Den neststørste gruppa
er pakistanere. Det som for helsevesenet og også for resten av det
offentlige Norge skiller disse to gruppene mest fra hverandre er at
bare halvparten av pakistanerne er førstegangsinnvandrere, mens blant
polakkene er det så å si kun førstegangsinnvandrere. Dette innebærer
blant annet at norskkunnskapen blant polakkene er atskillig dårligere.

Ramin Osmundsen pekte også på at mange flyktninger og asylsøkere har
traumer av en slik karakter at de har stort behov for psykiatrisk hjelp.


Jeg tror det viktigste er ikke å være sikker på noe som helst. Forsøke
å nullstille oss så godt vi kan siden pasientgruppa er så mangfoldig.
Kunnskap og fordommer kan henge sammen, men det er en krevende ballanse
å vite mer, men samtidig være åpen, sa prosjektlederen, som avsluttet
sitt foredrag med å påpeke at dersom Ahus skal lykkes i å gi likeverdig
helsetjeneste, må det hele være forankret i ledelsen.