17 170 asylsøkere i 2009

 
Foreløpige tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at om lag 17 170 personer søkte om asyl i Norge i fjor.
0Shares

Om lag 2 400 av dem oppga å være enslige mindreårige. Cirka 3 960 personer har søkt om asyl i et annet europeisk land og skal derfor returneres dit for behandling av asylsøknaden.

Selv om det var en økning på 19 prosent sammenlignet med 2008, kom det noe færre asylsøkere til Norge enn prognosen man la til grunn våren 2009 (18 500). De fleste av søkerne kom fra Afghanistan, Eritrea, Somalia og Irak.

– Selv om tiltakene nå viser resultater, er det likevel for tidlig å trekke noen endelige konklusjoner. Derfor vil regjeringen gjennomføre de innstrammingene som ligger i Soria Moria II. Det kan også bli nødvendig med ytterligere innstramminger på sikt. At saksbehandlingen skjer effektivt og raskt, er mer humant både for de som får opphold og for de som må forlate landet. Regjeringens mål er å styrke rettighetene til dem som har rett til beskyttelse, sier justisminister Knut Storberget.

3 860 personer fra Afghanistan søkte om asyl i 2009 mot 1 360 personer året før. Dermed er afghanerne den største gruppen søkere med en økning på 183 prosent. Samtidig sank antall søkere fra Irak med 61 prosent fra 3 140 i 2008 til 1 210 i fjor.

– Vi tror at vi nå er inne i en nedadgående trend når det gjelder antall asylsøknader. Det er også nedgang i antall asylsøkere så langt i januar, sier UDI-direktør Ida Børresen til udi.no.

Enslige mindreårige asylsøkere

2 400 personer som oppga å være enslige under 18 år har søkt om asyl i Norge i fjor. Det er en økning på 75 prosent sammenlignet med året før. Av de som oppga å være enslige mindreårige var 1 670, eller 70 prosent, fra Afghanistan.