Flere søker hjelp mot tvangsekteskap

 
438 personer har henvendt seg til minoritets- og integreringsrådgivere i 2009, viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
0Shares

438 personer har henvendt seg til minoritets- og integreringsrådgivere i 2009, mot 170 i månedene juni til desember 2008 (ordningen kom ikke på plass før i juni 2008).

25 av 438 saker var knyttet til gjennomført tvangsekteskap, 129 var knyttet til frykt for tvangsekteskap. Andre type henvendelser gjelder ekstrem kontroll, vold og frykt for å bli etterlatt i utlandet.