– SOS-rasisme følger demokratiske spilleregler

0Shares

Thorbjørnsen reagerer på dagens overskrift i P4. I artikkelen står det at organisasjonen blir gransket av en rekke offentlige instanser og står i fare for å måtte tilbakebetale offentlig støtte på tilsammen 9,5 millioner kroner. Trondbjørnsen svarer tilbake på beskyldningen om at de ikke driver organisasjonen etter demokratiske spilleregler.

– Våre landsmøter består av valgte delegater fra våre lokallag. Det er landsmøtet  som tar alle de store avgjørelsene. Landsmøtet velger organene som Arbeidsutvalget (AU) og landstyret, som tar avgjørelsene, skriver han.

Har videreformidlet penger til lokallag
Et av organisasjonene som har gitt offentlige midler til SOS-rasisme er Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorgansisajoner (LNU). Med et beløp på mer enn fire milloner kroner, har LNU gitt organisasjonen mest penger. Thorbjørnsen mener disse midlene har blitt delt ut til organisasjonens forskjellige lokallag.

– SOS Rasisme er forpliktet til å videreformidle 95 prosent av dette til sine lokallag, det har vi også gjort i 2008. Dette er blant annet bevist gjennom særattestasjonen fra statsautorisert revisor. Det stemmer at LNU fremdeles holder tilbake Frifondmidlene for 2009, vi kommer til å bruke den klageadgangen som LNU har, hvis det ikke nytter vil vi gå videre med saken, sier han.