Krever forbud mot nazisme

0Shares

Dette ble vedtatt på SOS Rasisme sitt Landsmøte på Hersleb skole.

SOS rasisme viser til internasjonale avtaler og konvensjoner som vedtok etter andre verdenskrig et forbud mot alle former for nazisme.

Dette kommer til uttrykk gjennom FNs “Konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering”. FNs Menneskerettighetskonvensjon slår fast i siste artikkel at ingen kan bruke Menneskerettighetene til å forsvare virksomhet som skal bekjempe disse rettighetene, slår organisasjonen fast.

– Nazismen er ingen politisk ideologi. Ved nazismens røtter hviler trusler om vold, apartheid og folkemord. Nazisymboler er symboler så nært knyttet til vold at det blir naivt å snakke om symbolenes gammel-historiske betydning ved en “hverdagslig” bruk av slike. Et hakekors betyr nazisme, nazisme betyr folkemord. Nazimusikk og andre effekter er det som selges for å finansiere voldsbruken.

– Nazikonserter og andre arrangementer samt internett er vurdert som nazistenes viktigste rekrutteringsområder, mener SOS Rasisme.

Hva med ytrings- og organisasjonsfriheten?

– Nazisters frihet til å ytre seg, blir andres plikt til å la seg forhåne. Nazismens fiender (dvs. de aller fleste vanlige mennesker) har krav på et vern mot trusler om vold og drap. Friheten fra slike trusler henger høyere enn at nazister skal få rett til å true og mobilisere til “rasekrig”.

– En håndheving av samtlige tenkelige individuelle friheter medfører frihet til å undertrykke. Frihet til å undertrykke medfører en begrensning av andres rettigheter. Det sier seg selv at vi ikke kan akseptere slike “friheter”.

Vil de ikke gå under jorden?

– Jo, det vil de. De vil bli tvunget til å rekruttere i skjul, de vil ikke få arrangere hat-konserter, og de vil ikke ha lov til å uniformere seg. Dette er ikke farlig, det er nødvendig hvis vi skal klare å knuse hver minste spore til nazisme.

– “Vil de ikke gå under jorden?” kan sies om alle forbud: forbud mot voldtekt, ran osv. Sannsynligvis ville det som nå er kriminelt blitt mer synlig dersom det ble tillatt, men hvorfor skulle det være ønskelig?

“Alle” er jo mot nazisme, og nazistene er så få. Er et forbud nødvendig?

– Ja, et forbud er nødvendig. Nazistene har selv vist at det å være få ikke begrenser deres aktiviteter. Én nazist er også en drapstrussel. De er ikke villige til å “vente til de har politisk flertall”, de vil begynne “rasekrigen” sin nå.

I løpet av våren skal justisdepartementet ha ferdig en innstilling til Stortinget om skjerping i straffeloven § 135 a, “rasismeparagrafen”. Denne skjerpingen håper SOS Rasisme vil medføre at nazisymboler blir forbudt i det offentlige rom.

Onsdag 30. januar 2002 overleverte SOS Rasisme 10 000 underskrifter fra personer som krever forbud av alle former for nazisme til justisminister Odd Einar Dørum.