SVs etnisk likestillingsutvalg sier nei til sjekk av kjønnsorganene

0Shares

Norsk Folkehjelp har fått en advokatvurdering av det foreslåtte tiltaket. I rapporten fra advokatene heter det blant annet at:

* Undersøkelse av unge asylsøkeres kjønnsorganer vil komme i konflikt med Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 8.
* Det finnes ikke hjemmel i lov til å foreta en tvangsmessig undersøkelse av kjønnsorganer.
* Undersøkelsen er en inngripen i privatlivet. Det er her snakk om barn i en sårbar posisjon, som ofte kommer fra kulturer med et annet forhold til nakenhet.
* Siden en kan anta at manglende samtykke vil ha innvirkning på søknaden foreligger det ikke et reelt samtykke til denne undersøkelsen.

– Dette er et tiltak som ikke kan forsvares, det er sterkt etisk kritikkverdig. Undersøkelsen kan oppleves dypt krenkende, er ikke reelt frivillig, og det gjør det ikke mulig med noen sikkerhet å fastsette alder på søkeren, mener SVs Etnisk likestillingsutvalg. Utvalget er sterkt i mot forslaget og ber SVs representanter i stortinget og regjeringen jobbe for å få regjeringen droppe forslaget.