Nedgang i asylsøknader i Norge

0Shares

Selv om antall asylsøknader økte med snaut 2 800 fra 2008 til 2009, har søkningen sunket som en stein etter sommeren. I januar mottok UDI under 800 søknader om asyl. Det tilsvarer en reduksjon på over 60 prosent siden i august, skriver VG idag.

– Jeg tror dette kan være en nedgående trend som vil vare en stund. Det er ikke så mange færre asylsøkere generelt, men det er en mindre interesse for å søke asyl i Norge, sier Ida Børresen, direktør i UDI.

Hun tror innstrammingen i asylpolitikken kan bringe Norge tilbake til et rekordlavt nivå.

Høsten 2008 varslet regjeringen 13 tiltak for å begrense antall asylsøknader og justisminister Knut Storberget vil gjerne se flere tall utover våren før han er helt sikker.

– Men dette er en veldig positiv utvikling. Økningen i tvangsutsendelser har hatt stor effekt, og vi satser på å sende ut enda flere i år, sier statsråden.

Han legger til at de ikke er ferdig og at de trenger ytterligere tiltak for å få tallene ned.

Er beskymret

Morten Tjessem i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), frykter innstramminger i mulighetene for beskyttelse, kan avskrekke de som har legitime grunner for å søke asyl.

– I tillegg kan det føre til at flyktninger som kommer til Norge ikke søker asyl, men heller velger å leve uregistrerte og papirløse i Norge. Det har vært en tendens i andre europeiske land, sier Tjessem.