Bekymringsmeldinger til politiet tredoblet etter terrorangrepet

Kripos har ikke grunnlag for å si at angrepene fører til en reell økning i hatytringer, bare at det kommer inn flere meldinger der folk er bekymret.
I august fikk norsk politi tre ganger flere tips om hatefulle ytringer og bekymringsmeldinger om høyreradikale personer enn det som kommer i en vanlig måned.

Vanligvis kommer det mellom 20 og 30 tips gjennom politiets kanaler hver måned, viser en oversikt Klassekampen har fått tilgang til. I august var antallet 69 – tre ganger så høyt.

Kripos ser sammenhengen mellom angrepet på moskéangrepet og tipsøkning i etterkant, og henviser til at det samme skjedde i mars. Da var det også en tredobling av tips – 68 totalt, etter moskéangrepet på New Zealand, der 51 personer ble drept.

KRIPOS’ kategorier inkluderer tips om radikal og voldelig ekstremisme (RVE), som er politiets kategori når man frykter noen kan være i en radikaliseringsprosess, og tips om hatefulle ytringer, støtteerklæringer til terroristen og bekymringsmeldinger om høyreradikale personer.

Kripos har ikke grunnlag for å si at angrepene fører til en reell økning i hatytringer, bare at det kommer inn flere meldinger der folk er bekymret.

Kjersti Rønholt, som jobber i Kripos med politiets tilstedeværelse på nett, bekrefter at de ser at terrorsiktede etter angrepet i Bærum, Philip Manshaus, får en del støtteerklæringer.