Nyankomne har oftest lav inntekt

Innvandrere i Norge har dårligere økonomiske levekår og mye lavere inntekter enn befolkningen ellers, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå(SSB). Spesielt irakere og somaliere kommer dårlig ut i den nye rapporten.

Hele 30 prosent av dem som bor i en husholdning der hovedinntektshaver er
innvandrer, faller inn under EUs lavinntektsgrense, er blant konklusjonene i en fersk rapport SSB har laget på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Store variasjoner

Inntektsforholdene blant innvandrergruppene varierer kraftig. Variasjonen er avhengig av mange av de samme faktorer som påvirker
inntektsfordelingen, blant annet hvilket land innvandrerne kommer fra, hva oppholdsgrunnlaget er og hvor lenge de har
bodd i Norge.

Blant nykommere fra Bosnia-Hercegovina og Sri Lanka er det knapt 20 prosent under EUs grense for lavinntekt. Til sammenligning faller to av tre med somalisk under grensen, og blant irakere har halvparten
lavinntekt, skriver ssb.no.