Uønskede unge asylsøkere

Bildet er fra et asylmottak i Hellas.
I år skal rekordmange enslige asylsøkerbarn utplasseres i landets kommuner. Problemet er at norske kommuner ikke vil ta imot de unge asylsøkerne.

Selv om noen kommuner har gitt grønt lys til å ta imot noen av de 1 600 asylsøkerbarna har så mange som 40 kommuner takket nei til å bosette dem. 85 kommuner har bedt om tenkepause. Dermed må mange av asylsøkere nøye seg med å bo på asylmottak i mellomtiden til tross for at de har fått oppholdstillatelse.

Vankelig hverdag

17 år gamle Shaker fikk opphold for
snart et år siden – men bor fremdeles på asylmottak.

– Det er vanskelig å bo på mottaket – vi blir utrygge, og har få
sjanser til å være med på aktiviveter, sier han til NRK.no

Ohene Aboagye i integrerings -og mangfoldsdirektoratet sier til NRK at det har vært en utfordring å få omplassert asylsøkere til landets kommuner.

– Vi kommer til å arbeide med kommunene. Men det er en stor
utfordring, sier han.

17-åringen Shaker håper det snart er hans tur.

– Jeg håper at jeg vil få et godt liv i Norge.