Du kan få hjelp til å betale husleie

Du kan få støtte hvis du betaler mye for å bo. Husbanken gir bostøtte. Men mange vet ikke om sine rettigheter, mener Husbanken. Husbanken vil at flere skal søke om bostøtte.
Souhaila Bougrine
Latest posts by Souhaila Bougrine (see all)

– Det er mer enn 420 000
innvandrere i Norge. Mange har lav inntekt, men betaler mye
for å bo. Vi vil at disse gruppene skal sjekke om de kan få
bostøtte, Bjørn Johan Pedersen. Han jobber i Husbanken.

I 2008 betalte Husbanken ut cirka 2,4 milliarder kroner i
bostøtte. I 2009 var det 2,7 milliarder. I 2010 kommer det en
hel milliard kroner ekstra på budsjettet.  

Sjekk om kan få støtte

Husbanken har en bostøttekalkulator på Internett. Her
kan du sjekke om du kan få bostøtte. Hvis kalkulatoren
viser at du kan få penger, kan du sende en søknad til
kommunen.  

– Kalkulatoren gjør det lettere å søke. Du
ser fort om du kan få støtte eller ikke, sier Pedersen. 

Du kan få penger: Strategiredaktør i Husbanken, Bjørn Pedersen, oppfordrer nordmenn med innvandrerbakgrunn om å søke bostøtte.
Foto : Souhaila

Hvis det er mange mennesker i samme husstand, er grensen for støtte høyere. Inntektsgrensen for husstander med én person er 179 180 kroner. Grensen er 246 514 for husstander med fire personer. 

Siddiga Zebshan Ahmad har aldri hørt om bostøtte. Han mener nordmenn med innvandrerbakgrunn bør informeres om forslaget.
Foto : Souhaila

 – Jeg vet ikke hva bostøtte er

Pakistanske Siddiga Zebshan Ahmad (36) har aldri hørt om
bostøtte. Han har aldri fått informasjon om bostøtte
fra noen bank. Men han vil gjerne søke.

– Jeg ville søkt om bostøtte hvis jeg hadde trengt
det, men det burde komme mer informasjon til innvandrere om bostøtte,
sier han.

Ahmad mener Husbankens bostøtte er veldig bra. Støtten
kan hjelpe mange med lav inntekt, tror han.

Fakta om bostøtten

Bostøtten er rettighetsbasert. Ordningen er innrettet mot
dem med lav inntekt og som har problemer med boutgiftene. Både
leietakere og de som eier bolig, kan søke. Unntakene er
militære og studenter uten barn, som har egne ordninger.
Bostøtten skal sikre vanskeligstilte en god bolig, og la
kommunene etablere flere kommunale boliger.