Innsats mot tvangsekteskap og omskjæring

0Shares

– Hittil har tiltak og det etablerte prosjektet mot omskjæring blitt finansiert ved å omdisponere innen budsjettrammen, blant annet på budsjettet for barne- og ungdomsvernet. Vi vil prioritere denne innsatsen ved å bevilge friske midler. Ikke minst er det viktig å sikre en offensiv fram mot sommerferien, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF).