– Slurvete journalistikk i Vårt Land

Redaktør i Utrop kritiserer Vårt Land for slurvete journalistikk
Foto: Faksimile fra Vårt Land
Antallet innvandrere til Norge i perioden 2000-2008 er 225 000, ifølge SSB. Likevel skriver Vårt Land at halv million innvandrere kom til Norge i denne perioden. – Dette er slurvete journalistikk, mener redaktør i Utrop Majoran Vivekananthan.

”Halv million innvandrere” er tittelen på en nyhetssak i Vårt Land forrige mandag. Og ingressen lyder slik: ”Aldri før har det kommet flere innvandrere til Norge. Det siste tiåret har mer enn en halv million personer fått oppholdstillatelse i Norge.”

I dag er det 508 000 personer bosatt i Norge som enten har innvandret selv eller er født i Norge med innvandrerforeldre. Innvandring til Norge har eksistert siden 1865, og det totale antallet innvandrere i Norge per i dag er altså 508 000.

Tall fra UDI viser at 510 748 utlendinger fikk oppholdstillatelse i Norge i tiåret fra 2000 til 2009. Oppholdstillatelse gis til arbeidsinnvandrere, flyktninger og til den part som kommer til Norge for å etablere familie. Hele 317 307 av oppholdstillatelsene gjelder arbeidsinnvandrere hvor en stor del er fra Polen, Sverige og Tyskland.

Statistikken sier kun hvor mange som fikk innvilget oppholdstillatelse og sier lite om hvor mange som oppholder seg i Norge og hvor mange som har reist tilbake til hjemlandet på grunn av for eksempel finanskrisen.

– Å påstå at det kom halv million til Norge mellom 2000-2008 er derfor direkte feil. Her har journalistene slurvet på det groveste. Jeg er forundret over at en avis som Vårt Land ikke er mer presis i bruk av tall. Generelt i mediene ser vi tendenser til vri fakta til å krisemaksimere innvandring, og det ligger ofte stereotype holdninger bak hvordan journalister dekker innvandringssaker, fastslår Vivekananthan.

Han viser til en undersøkelse av norske journalisters forhold til innvandrere at en av fire journalister avslører at andre kolleger har rasistiske holdninger. Undersøkelsen var gjennomført av analysefirmaet AC Nielsen.

Uenig
– Vårt Lands journalistikk er langt fra slurvete. Med ferske tall fra Utlendingsdirektoratet forteller vi at i perioden 2000-2009 fikk 510.748 utlendinger oppholdstillatelse i Norge. Tallet er summen av tre grupper: Arbeidsinnvandring (førstegangstillatelse), familiegjenforening og de som ble innvilget asyl eller opphold på humanitært grunnlag, Dette gjør vi presist rede for i artikkelen, sier redaktør Bjørgulv K. Bjåen i Vårt Land til Utrop.

Er du enig i at overskriften og vinklingen på artikkelen er misvisende?
– Nei, slett ikke. Vårt Land forteller hvor mange som kom til landet. Vi skriver svært tydelig at myndighetene fører grundig statistikk over personene når de kommer til landet, men at man ikke vet like mye om hva som skjer med dem etter at oppholdstillatelsen er delt ut. Vi forteller leserne at det derfor er uklart om hvor mange av de 510.748 personene som kom i tiåret 2000-2009 som fortsatt befinner seg i Norge, opplyser Bjåen.

Er Vårt Land med på å krisemaksimere innvandring?

– Nei, vi forteller dem som leser artikkelen om hvor mange som fikk oppholdstillatelse i perioden 2000-2009. Dette er faktaopplysninger, og i artikkelen mener vi ingenting om hvorvidt dette er positivt eller negativt. Den tolkningen overlater vi til andre, svarer Bjåen.