Innvandrere mer ensomme

 
Innvandrere er mer ensomme enn gjennomsnittet i befolkningen, slår en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fast.
0Shares

Rapporten Levekår og kjønnsforskjeller blant innvandrere ( LKI) er skrevet av rådgiver Kristin Henriksen i SSB, og er basert på intervjuer med innvandrere fra ti utvalgtel and    Ifølge de som ble intervjuet av SSB svarer 11 prosent av mennene og 15 prosent av kvinnene at de ofte følte seg ensomme. Til sammenligning var det bare 2 prosent av mennene og 3 prosent kvinnene i hele befolkningen som svarte at det samme (i 1998).   

Jobb og familie har mye å si 

Rapporten trekker fram at arbeidsdeltakelse har mye å si for hvorvidt innvandrerne føler seg ensomme. Mens 19 prosent av kvinnene som er uten arbeid ofte føler seg ensomme, gjelder det 10 prosent av dem som er sysselsatt. Tilsvarende tall for menn er henholdsvis 15 og 9 prosent.

Også hvorvidt man har nær familie i Norge henger sammen med ensomhetsfølelsen blant innvandrere. I mange grupper har graden av ensomhet blitt mindre i takt med at flere har fått nær familie i Norge.