– Ikke tolerer mørkemenns grove diskriminering

Amir Payan
Amir Payan klager inn Mohyldeen Mohammad inn for likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
0Shares

– Det er ikke første gang at ekstrimister som Mohyldeen Mohammad kommer med slike krenkende ytringer overfor andres rettigheter og oppfordering til drap på homofiler. Disse holdningene er uakseptable og må få få rettslige konsekvenser, mener Payan.

“Når Mohyldeen Mohammad går ut med noe som kan sidestilles med rasisme oppleves dette som sjokkerende, men også som en ren provokasjon for oss innvandere som ønsker å bygge en felles fremtid sammen med etniske nordmenn,” skriver Payan i brevet til likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Vi ber om at LDO umiddelbart griper inn og viser at fellesskapet under ingen omstendigheter tolerer disse mørkemenns grove diskriminering av de homofile, fastslår Payan.

LLH anmelder Mohammad til politiet
LLH har valgt å anmelde Mohammad til politiet for hatefulle og diskriminerende ytringer.

– Vi mener Mohyeldeens uttalelser klart rammes av straffelovens § 135a om
hatefulle og diskriminerende ytringer. Det å mene at alle homofile
fortjener å dø, og at dette er noe alle muslimer må mene, må
karakteriseres som en oppfordring til grove krenkelser av homofile, noe
som ikke vernes av ytringsfriheten. Slike uttalelser kan og skal ikke
tolereres, uansett hvem som kommer med dem og hvem de er rettet mot, heter det i følge LLH.

– Ikke representativ uttalelse
Per Bartho Hansen skiftet navn til Yousef Assidiq etter å ha konvertert
til islam for et år siden. Han var også initiativtaker og en av de
andre appellantene på demonstrasjonen fredag.

Assidiq går nå ut og tar sterkt avstand fra den homofiendtlige uttalelsen.

– Dersom man ikke kan respektere norske lover og regler, og respektere
at mennesker har forskjellig seksuell legning, så går det alltid et
fly. Han taler på vegne av seg selv, og det er svært få muslimer i
Norge som deler hans oppfatning, sier Assidiq i en e-post til VG Nett.