Mobbing av minoritetselever på politihøgskolen

Minoritetsombud Navjot Kaur Sandu er bekymret for at videre innkvotering på politihøgskolen vil føre til mer mobbing av minoritetstudentene.
Foto: Henrik Kreilisheim
Innkvotering av studenter med flerkulturell bakgrunn ifjor har ført til mobbing av minoritetsstudenter på Politihøgskolen (PHS). Minoritetsombud for politiet Navjot Kaur Sandhu er bekymret for at mobbingen vil fortsette dersom PHS også kvoterer i år.

– Når PHS velger å gi dispensasjoner fra opptakskravene også i år, vil
de fortsette å bidra til en stigmatisering av politi med
minoritetsbakgrunn, sier Navjot Kaur Sandhu, til politiforum.no

Hele 28 av 32 studenter fikk dispensasjon fra opptakskravene ved PHS . Tre fikk dispensasjon fra kravet om karakteren 3
i norsk hovedmål. Det førte til en regelrett mobbing av flere av de
ferske studentene, melder politiforum.no

Flere har skiftet klasse

Noen ble spurt om de kunne svømme. Andre følte seg så stigmatisert at
de måtte skifte klasse. Andre igjen fikk høre at de ikke kommer til å
være attraktive på arbeidsmarkedet og at de bare kan glemme å få seg en
jobb etter endt studie.

Sandhu peker på at ikke bare stigmatiserer kvoteringen de etniske
minoritetene, den er også uheldig med tanke på manglende kompetanse i
politistyrken.

– Å kunne prate norsk er helt essensielt i politiet. Både for ikke å
misforstå viktige beskjeder, men også for å oppnå respekt hos kolleger
og hos befolkningen for øvrig, sier hun.

Etterlyser innstramming

Sandhu vil heller at PHS stremmer inn på opptakskravene istedenfor å kvotere inn etniske minoriteter under
årets opptak. Etter
dialog med politistudenter og politibetjenter med minoritetsbakgrunn
fra hele landet, har hun utformet en rekke innspill hun kommer til å
levere Opptaksnemnda i forkant av årets opptak. Noen av disse er å innføre skriftlig språktest i norsk hovedmål og test av søkernes kommunikasjonsevne er noe av de innstramningene hun etterlyser.