Dagbladet- redaktør kritisk til aksjonen

Mange kiosker i Oslo lar være å selge Dagbladet etter Mohammed-bråket tidligere denne måneden. Dette er Lars Helle kritisk til.
Foto: Kristian Mendoza
-Forhandlerne misbruker posisjonen sin til å stoppe formidling av det frie ord, sier redaktør Lars Helle

En ny kjedemelding sirkulerer i det musllimskemiljøet. Sms -meldingen oppfordrer muslimske kioskeiere til å boikotte Dagbladet. Redaktøren Lars Helle synes at aksjonen som virkemiddel ligger innenfor det akseptable. Men likevel er han kritisk.

Ikke imot Islam

– Jeg er kritisk til det av to årsaker. Hovedårsaken er at den bygger på en hovedforutsetning om at Dagbladet er mot islam. Det er fullstendig feil, det har vi redegjort for mange ganger, både i denne saken og i andre saker. videre er jeg kritisk til denne form for ytringer, fordi forhandlerne misbruker posisjonen sin til å stoppe formidling av det frie ord, sier han.

Dagbladet har fått henvendelser fra en rekke forhandlere og kjeder om at slikt er uakseptabelt hos dem og at det ikke er deres oppgave å reagere på en slik måte mot innholdet i Dagbladet.

Kan få økonomisk betydning

I sms-meldingen står det:
«I respekt av vår profeten Muhammed (fvmh )må du unngå å kjøpe Dagbladet og la være å lese avisen på nettet. Dagbladet var før publisering av tegningen på randen av økonomisk krise.Hensikten bak tegingen var å øke salget av avisen»

Tror du at dere vil merke det økonomisk?

-Jeg har ikke inntrykk av at aksjonen har gitt store utslag. Lesere reagerer også sterkt på slike aksjoner fra forhandlerne. Det kan likevel ikke avfeies at det i et lengre perspektiv kan få betydning, innrømmer redaktøren. Og legger til at konsekvense kan gi tilbakeslag mot kioskeierne. 

-Kioskeierne kan også måtte lide av at deres omdømme svekkes blant kundene når de går til slike aksjoner.

Aksepterer publiseringsrett

Vil et slik aksjon ødelegge avisens omdømme hos muslimer?

-Nei, muslimer er forskjellige og de fleste vi har kontakt med aksepterer vår publiseringsrett, selv om de er uenige i det vi gjorde i én konkret sak.