Sender kjønnsorgan-postkort til Storberget

Initiativtaker til sjokkampanje for en mer human asylpolitikk: lederen i Antirasistisk Senter, Kari Helene Partapuoli
Foto: Claudio Castello
Antirasistisk Senter med sjokkampanje.

“Vil du se kjønnsorganer – se på mine!”, er Antirasistisk Senters budskap til Knut Storberget.

Organisasjonen har nå sendt tusen postkort til justisministeren i protest mot regjeringens svært omstridte forslag om å undersøke asylbarns kjønnsorganer og bryst for å avgjøre alder. Postkortene inneholder bilder av voksne mannlige og kvinnelige kjønnsorganer.

Kampanje mot mistenkeliggjøring

Til Utrop sier Partapuoli at kampanjen handler om mer enn et enkeltforslag

–  Vi arbeider for en human asylpolitikk hvor FN’s anbefalinger tas alvorlig og
følges og hvor det ikke foreligger brudd på menneskerettighetene. Hva vi nå ser i istedet er en asylpolitikk som i økende grad ser bort i fra asylsøkernes rettigheter. En
asylpolitikk som mistenklliggjør asylsøkere og undergraver asylinstituttet.

Hvilken alternativ til kjønnsorganssjekk vil du og Antirasistisk Senter
foreslå ved tvilstilfeller?

–  I dag bruker man røntgen av knokler og tanntesting, pluss selvfølgelig
informasjon fra asylsøkeren selv. Uten et fødselsbevis kan man vel aldri bli
helt sikker, men de fleste asylsøkere samarbeider om å stadfeste sin egen identitet.