Frihet, likhet og politisk islam?

Islamistiske bevegelser som Hamas og Hezbollah er på frammarsj i Midt-Østen. Lover det dårlig for regionen? Eller er politisk islam en moderniserende kraft? Representerer islamismen vestlige verdier i kamp mot autoritære styrer? Hva betyr politisk islam i Iran, Kurdistan, Palestina og Irak?

Innledere: Bjørn Olav Utvik forsker på politisk islam i Midt-Østen og hevder at bevegelsene representerer vestlige verdier og er et demokratisk opprør mot autoritære styrer.

Et panel av aktivister med tilknytning til Midt-Østen vil kommentere Utviks innlegg.

Panel:
Elham Binai er psykolog, journalist og deltar aktivt i demokratikampen i Iran fra Norge.

Abdollah Hejab er statsviter og frilansjournalist. Siden 1984 har han jobbet for kurdiske medier i Kurdistan og i eksil.

Line Khateeb er leder for Palestinakomiteen i Norge.

Hakima Dgadeg er aktiv i Komiteen for et fritt Irak.