Pasientbrosjyre på 20 språk

 
Foto: nakmi.no
Nå foreligger det en elektronisk, nedlastbar pasientbrosjyre som omhandler bruk av tolk i helsetjenestene på hele 20 språk.
0Shares

– Hensikten er å gjøre pasienter oppmerksomme på tolketjenester, og øke kunnskapen om disse tjenestene. Brosjyrene kan også gjøre det lettere for helsearbeidere å kommunisere med pasienter om bestilling av tolketjenester, i følge NAKMI som står bak oversettelsen. Det er Helsedirektoratet som har finansiert prosjektet.

Undersøkelser viser imidlertid at det er underforbruk av tolk i
helsetjenestene, og at det eksisterer lite informasjon rettet mot den
”tredje parten” i tolkete samtaler, nemlig pasienter.

Brosjyren omtaler blant annnet rettigheter til tolketjenester, at
tjenestene er gratis for pasienten, og at barn og pårørende ikke skal
brukes som språklige formidlere/oversettere i helsekonsultasjoner.

Broskyrene kan du laste ned fra www.nakmi.no eller her:
Albansk Amharisk Arabisk Engelsk Farsi Fransk Kinesisk Kurdisk Lithauisk 

Nord-Samisk Norsk Polsk Rumensk Russisk Serbisk / Bosnisk Somalisk 

Sorani Spansk Sør-Samisk Tagalog Thai Tigrinja Tyrkisk Urdu Vietnamesisk