33 tiltak og kampanje mot tvangsekteskap

0Shares

Regjeringen ønsker økt innsats mot både kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og har i forslaget til revidert nasjonalbudsjett avsatt 13 millioner kroner i friske midler til denne innsatsen inneværende år.

Hittil har tiltak og det etablerte prosjektet mot omskjæring blitt finansiert ved å omdisponere innen budsjettrammen, blant annet på budsjettet for barne- og ungdomsvernet. Denne gangen har altså regjeringen avsatt 13 milloner kroner fra nasjonalbudsjettet.

Et offensivt program for 2002 med 33 tiltak mot kjønnslemlestelse er nå utarbeidet. Programmet omfatter også en egen kampanje mot skolene og andre aksjoner før sommerferien. Kampanjen og tiltakene presenteres på mandag.

Regjeringen foreslår at det bevilges 800 000 kroner til styrking av helsesektorens arbeid med oppfølgingen av Regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse.

Sosial- og helsedirektoratet skal bruke pengene til å følge opp Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring.