Flere vil bli lærere

0Shares

Allmennlærerutdanningen har en økning på 8,3%, faglærerutdanningen 5,7%, og årsenheter i lærerutdanningen har en økning på 19,9 %. Førskolelærerutdanningen har en svak nedgang i søkningen (-2.1%).

Fra flere steder i landet viser tall økt søkning til læreryrket.

Det er foreløpig ukjent andelen av søkere med minoritetsbakgrunn.

En økning i søkertallene til lærerutdanningene skjer i etterkant av departementets rekrutteringskampanje.

Pakistansk Studentersamfunn satte i gang kampanjer for å motivere ungdommer til å søke på lærerutdanningen.

– Tospråklige lærere er bra også for norske elever. Det er et problem at mange elever med innvandrerbakgrunn har dårlige norskkunnskaper når de starter i skolen, og det er et problem at mange av dem dropper for tidlig ut av skolen, sa utdanningsminister Kristin Clemet på motivasjonsseminaret som var arrangert av Pakistansk Studentsamfunn.