Fratas pengestøtten

Flere innvandrerorganisasjoner får ikke lenger pengestøtte etter å ikke ha gjort en god nok redegjørelse for hva pengene har gått til.
Foto: Claudio Castello
Seks innvandrerforeninger i Oslo har de to siste årene fått grunnstøtten fratatt på grunn av manglende rapporter og regnskaper og rot med medlemslister.

I 2008 og i fjor mistet seks foreninger støtten fordi de hadde alvorlige
mangler i rapporter og regnskaper, skriver aftenposten.no. Foreningene hadde da mottatt grunnstøtte og
prosjektstøtte på til sammen 2,5 millioner kroner via Oslo kommune.

Enhet for mangfold og integrering (EMI) i Oslo kommune, sjekker nå samtlige bilag og medlemslister hos innvandrerorganisasjoner
som mottar grunnstøtte. EMI skal også kontrollere grunnlaget for annen
prosjektstøtte.

Kan få støtte igjen

Organisasjonene som mistet støtten de siste to årene, kan få støtte igjen hvis
de får orden på papirene. Spesialrådgiver i EMI, Elisabeth Appa Beveney, er positiv til at de får en ny sjanse.

– Veldig mange kommer fra land hvor det ikke er lov å organisere seg. Her i Norge får de
organisasjonserfaring, sier hun til aftenposten.no.