Oppfordres til gratis norskopplæring

0Shares
Latest posts by Souhaila Bougrine (see all)

Nylig har Oslo Voksenopplæring produsert flere videoer med forskjellige språk fra rundt omkring hele verden.

– Vi håper rett og slett at flere skal komme og søke om opplæring! Det er ikke lett å lage en film for en målgruppe som i liten grad leser norsk, sier leder for Oslo Voksenopplæring, Torill Brandser.

I 2009 var det økt forespørsel om voksenopplæring.

– Vi hadde i fjor en økning i søknader til norskopplæring fra 5 500 til 6 500. Det var flere som søkte om videregående opplæring, bekrefter Brandser.

Voksenopplæring tror økningen til opplæringen kan være på grunn av vanskeligere arbeidsmarked og bedre informasjon. I høst 2010 vil mange  også miste retten til norskopplæring.