Tverr-religiøs motstand mot antisemittisme

De store religionene i Norge vil arbeide mot antisemittisme.
Tros- og livssynsorganisasjoner tar kraftig avstand fra anti-jødiske holdninger, mobbing og trakassering av jøder.
0Shares

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), som består av et mangfold av tros- og livssynsorganisasjoner i Norge, skriver i en felles uttalelse at Norge har et felles ansvar for å beskytte en av våre minste minoriteter ved å vise til våre felles grunnverdier og appellere til en felles front mot hets av jøder og andre  religiøse minoriteter.

– Jødehat i Norge og i Europa har en spesiell status og historie. Det norske samfunn må aldri akseptere at Holocaust, og det jødiske folks lidelser i dette folkemordet, forties av frykt for at det kan støte noen, ifølge uttalelsen.

– Det er viktig at statlig og kommunale myndigheter tar grep for å kartlegge omfanget av dette og avdekke hvorfor hets og trakassering brer om seg. Skolene som opplever disse utfordringene må settes i stand til å gripe inn mot disse holdningene, og alle skoler må få midler til å drive et forebyggende arbeid som sikrer at slike holdninger ikke setter seg, heter det videre.