Viktig å hindre rekruttering til ekstreme miljøer

 
Foto: Shanjayan Shan
– Rekruttering av unge norskpakistanere til ekstreme grupper er et marginalt problem. Men vi tar problemet på alvor og gjør det vi kan for å hindre rekruttering, uttalte inkluderingsminister Audun Lysbakken i et nylig avholdt debattseminar.
22. mars holdt foreningen Pakistans Venner en debatt om unge
norsk-pakistaneres rekruttering til ekstreme miljøer. Blant innlederne i
paneldebatten kunne vi også finne Shazia Sarwar, sjefredaktør i nettmagasinet
X-plosiv, og TV2s Kadafi Zaman og PST-sjef Janne Kristiansen.

Viktig å ta tak i problemene

Inkluderingsminister Lysbakken fremhevet religiøse og
politiske motiver som faktorer for rekrutteringen. Av den grunn er det
dessto viktigere å jobbe med inkludering.

 
– En forklaring på at enkelte utvikler ekstreme holdninger er den
opplevelsen de har av å stå utenfor fellesskapet. Vi er alle en del av samfunnet
med samme muligheter, rettigheter og plikter uanhengig av hvilken religion vi
har eller hvor vi kommer fra.
Her har de muslimske miljøene selv et stort ansvar.
 
Ødelegger liv
 
Ifølge Janne Kristiansen, sjef i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), er det
få personer i Norge som støtter ekstreme islamistiske organisasjoner. Uansett er det viktig å ta faresignalene på
alvor, mente hun.
 
– Vi må hindre at våre ungdommer blir tiltrukket av demagoger og propaganda
som forherliger og glorifiserer voldshandlinger, og som i realiteten ikke har noe annet å tilby våre
ungdommer enn et ødelagt liv , sa Kristiansen.