Sittet i kirkeasyl i tre år

En av de tre kirkeasylantene har sittet i asyl på det samme stedet i fem år.

Fylkeslegen i Sør-Trøndelag har slått alarm når det gjelder tre kirkeasylanter
i baptistkirken i Trondheim.

Helsetilstanden til de tre er så alvorlig at fylkeslegen har sendt en
bekymringsmelding til Statens Helsetilsyn.

Fylkeslege Jan Vaage sier til NRK Trøndelag at asylsøkerne ikke har krav på
annet enn øyeblikkelig hjelp, noe han mener er uforsralig både medisinsk og
menneskelig.

-Ut fra de opplysningene vi sitter inne med har i alle fall en av de tre behov
for medisinsk oppfølging av spesialisthelsetjenester. Dette har de i dag
ikke rett til, og det er bekymringsfullt, sier Vaage.

Fylkeslegen har nå bedt Statens Helsetilsyn og UDI om å vurdere om den
foverrede helsetilstanden kan gi grunnlag for oppholdstillatelse.