Regjeringen vil ikke lenger frata barn statsborgerskap når foreldre har gjort feil

– Det er viktig for regjeringen at barns rettigheter ivaretas, sier integreringsminister Jan Tore Sanner (H).
Foto: Scanstockphoto
Loven som gjør det mulig å ta fra barn statsborskerskap fordi foreldre og besteforeldre gjør feil, bør endres, foreslår regjeringen.
0Shares

Dette skal også gjelde personer som har blitt myndige, men som var under 18 år da de fikk norsk statsborgerskap, ifølge forslaget til lovendring fra regjeringen.

– Det er viktig for regjeringen at barns rettigheter ivaretas. Derfor skal hovedregelen være at barns statsborgerskap ikke kan tilbakekalles på grunn av feil begått av foreldre eller besteforeldre. I forslaget foreslås det imidlertid et begrenset unntak som åpner for tilbakekall av statsborgerskap dersom personen etter en konkret vurdering ikke har sterk tilknytning til Norge, sier integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Regjeringen foreslår også endringer i saksbehandlingen når myndighetene vil tilbakekalle statsborgerskap fra voksne. Tiltakene skal styrke rettsikkerheten.

Saker om tilbakekall av statsborgerskap har vært stilt i bero siden våren 2017. UDI anslår at restansen vil være i overkant av 915 saker ved inngangen til 2020