Oslo bystyre med søkelys på jobbsøkerdiskriminering

Norske arbeidsgivere velger heller å ta med seg egne oppfatninger i møte med mangfoldige jobbsøkere enn å se på de som enkeltindivider, hevder Nasir Ahmed, bystyrerepresentant i Oslo Ap.

Ifølge Ahmed Nasir (Ap) ble interpellasjonen enstemmig vedtatt. Lokalpolitikeren skriver videre at interpellasjonen handlet primært om problematikken rundt jobbsøkerdiskriminering:

27 % av unge norske med minoritetsbakgrunn opplever å bli utsatt for etnisk diskriminering i forbindelse med jobbsøking og ansettelsesprosess. Siden Oslo kommune er kanskje Norges største arbeidsgiver med over 50 000 ansatte, og er en by hvor 1/3 av befolkningen har innvandrerbakgrunn – er det derfor på sin plass at Oslo kommune går fram som et godt eksempel på en arbeidsgiver, som virkelig setter mangfold på dagsorden

Han fremmet følgende i interpellasjonen:

Oslo kommune bør gjennomgå og oppdatere sitt mangfoldsopplæringsprogram og gjeldende rekrutteringsstrategier – og prosesser, med sikte på å redusere faren for etnisk diskriminering og med mål om et etnisitetsmangfold i kommunen – i alle ledd.

Klikk her for å se debatten om interpellasjonen

Les her Utrops intervju med Nasir og varaordfører Kamzy Gunaratnam i forkant av interpellasjonen

Les her Utrops intervju med lokomtivfører Mahnoor Tahir, som mener seg utsatt for jobbsøkerdiskriminering

Les her Utrops intervju med norsk-pakistanske Patrick Andresen, som skiftet navn for å skaffe seg jobb