Flere får støtte fra Frifond

Stecak arrangerer gratiskonsert gjennom støtte fra Frifond for alle. Prosjektleder i Stecak, Amila Vuckyc.
Foto: Janet Ohemeng
Prosjektet "Frifond for alle" har bidratt til at flere ungdommer med minoritetsbakgrunn søker om midler til støtte for sine prosjekter.
0Shares

– Prosjektet har vært en suksess. Det viser at når man skaper aktivitet med minoritetsungdom, så gir det resultater, forteller Leder i Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Bjarne Dæhli.

Formålet med prosjektet, som ble avsluttet desember i fjor, var å få flere minoritetsungdom til å kjenne til og søke om midler hos Frifond for barn og unge, som forvaltes av LNU.

–Det å gjøre ungdommer klar over at frifond finnes, har vært viktig for oss i denne prosessen. Det er en ganske enkel ordning og ungdommene trenger bare å sende inn en kjapp og kort søknad og de kan få råd og veiledning, sier han.

Arrangerer konsert

Stecak, en forening for bosniske ungdommer bosatt i Norge, er blant de som har fått støtte til sitt prosjekt. De har fått 25 000 kroner til deres arrangement.

– Vi er en organisasjon for unge bosniere bosatt i Norge, stiftet i 2007 med omkring 300 medlemmer. Vi fikk høre om prosjektet gjennom LNU, og valgte å søke, sier prosjektleder Amila Vuckyc.

–Vi fått støtte til et prosjekt som skal informere den norske befolkningen om den økonomiske og politiske situasjonen i landet. Det at vi kan benytte oss av ikke bare midlene, men også få råd og veiledning gjennom Frifond er bra, sier hun.

Foreningen bruker støtten til å arrangere en gratis konsert den 1.mai. Som startskudd skal de ha fotballturnering og foredrag.

–Arrangementet skal foregå over hele dagen. Det starter først med en fotballturnering, hvor unge under 18 år også kan delta. Så er det grillfest, foredrag, og det hele avsluttes med konserten som da er for deltakere over 18 år, som også er de som har stemmerett, sier hun.

– De midlene vi har fått gjennom Frifond for alle, brukes til å dekke konserten. Dette er et samfunnsengasjert band i Bosnia som kommer hit for å spille for oss her i Norge. Arrangementet fungerer også som en kampanje for å øke valgdeltakelsen i anledning valget i Bosnia og for å rekruttere flere medlemmer, sier hun.

Flere søkere

Stecak er blant de 161 (2009) minoritetsforeningene som benyttet seg av prosjektet, noe som viser til en økning i antall søkere med minoritetsbakgrunn fra tidligere år. Dæhli mener denne økningen kan føre til at flere får vite om ordningen og tar det i bruk.

– Gjennom resultatene vi har oppnådd, kan andre som har benyttet seg av ordningen fortelle det videre til andre som kan ha interesse av det, sier han.

– Vi vil fortsette å nå ut til ungdommene, og videreføre de erfaringene vi har fått gjennom dette prosjektet når vi nå til høsten skal lage en ettårig plan, sier han.

*Frifond skal gi barn og unge mulighet til å drive de aktivitetene de selv ønsker, uavhengig av økonomi og geografi. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Norsk musikkråd (NMR) og Norsk Teaterråd administrerer og forvalter støtteordningen på vegne av Kultur- og Kirkedepartementet.