Muslimske menn blir lettere tiltalt og dømt

 
Foto: Henrik Kreilisheim
Ifølge advokat René Ibsen (bildet) foregår det en systematisk diskriminering av mannlige muslimer i norske rettssaler. For tiden jobber han med å få renvasket en klient han mener er blitt utsatt for et justismord.

 

Forsvarsadvokat René Ibsen går nå ut og tar et kraftig oppgjør med holdningene og fordommene til dommerstanden her i landet. Han reagerer på at minoritetsklienter, og særlig muslimske menn, blir møtt av en mur med fordommer hos dommere. Muslimske menn stiller som tiltalt svært svakt i møte med rettsapparatet. Erfaringen er at dommere har en klar oppfatning om hvordan eksempelvis en pakistansk mann er som ektemann og far. De tror det ligger i kulturen eller religionen at pakistanske menn skal slå eller true kona. Påstander som stemmer overens med dommernes fordommer blir lettere trodd.

– Det er ikke tvil om at det foregår en klar diskriminering som følge av uvitenhet og fordommer, sier advokat René Ibsen.

Han etterlyser en mer ydmyk dommerstand som innser at de ikke er verdensmestere på andre kulturer og som er mer bevisst på egne fordommer.

Det er ikke tvil om at det foregår diskriminering som følge av uvitenhet og fordommer.

Samme erfaring
René Ibsen jobber med straffesaker og familierett og har årlig rundt 25 saker i retten. Cirka halvparten av klientene er flerkulturelle.

Oslo-advokaten har luftet diskrimineringen og den mangelfulle rettsikkerheten til minoritetsklienter for kolleger. De kan fortelle om tilsvarende erfaringer og deler Ibsens oppfatninger.

– Mange blir dømt på tynne beviser. De mest feilaktige dommfellelsene kommer i familevoldssaker hvor det ikke engang er nødvendig med fysiske merker etter vold, sier René Ibsen.

Konflikt i familien
For fem år siden ble Muzzafar Shah (52) dømt til ett års fengsel i Oslo tingrett for angivelig å ha drapstruet datteren. Senere ble han utvist fra Norge etter å ha bodd her i mer enn 30 år. Saken bunnet i en familiekonflikt der familiemedlemmer fortalte datteren at faren hadde sagt han ville drepe henne dersom hun ikke giftet seg med en fetter. Den da 16 år gamle datteren meldte fra til barnevernet, som ga uttrykk for at det hun fortalte ikke var nok til at de kunne gjøre noe. Datteren endret da forklaring til at faren hadde kommet med drapstrusler direkte overfor henne. Saken blir politianmeldt. Det ender i rettssak.

Advokat René Ibsen er kritisk til at politiet valgte å tiltale Shah. Han reagerer på at tiltalen ikke inneholdt konkrete tidsangivelser for når truslene skulle ha blitt fremsatt eller hvilke ord som ble brukt.

– Politiet skal undersøke en sak grundig før den kommer for retten. I denne saken var bevisene for tynne til å ta ut tiltale, mener han.

I retten fortalte datteren at hun ikke fikk lov av faren til å gå i trange bukser. Selv hevder faren han har gitt henne penger til å handle de klærne hun ville ha.

– Jeg fikk sjokk da jeg hørte historien hun fortalte i retten. Etter en pause begynte hun å hyle og gråte. Jeg tror noen hadde bedt henne om å gjøre det, sier Muzzafar Shah.

Bodde med far
Advokat Ibsen reagerer sterkt på domfellelsen.

– Dommen var skremmende lesing. Dommerne la til grunn at drapstrusler hadde blitt fremført uten å kunne tidfeste dette nøyaktig eller si noe konkret om hvor det hadde skjedd, sier han.

Dommen ble aldri anket. Like etter domsavsigelsen ble Muzzafar Shah syk med hjerteproblemer. Han ønsket heller ikke å utsette verken datteren eller seg selv for en ny opprivende rettsrunde.

Etter dommen ble datteren flyttet til hemmelig adresse i Bergen. Høsten 2007, etter at straffen var ferdigsonet, ble Muzzafar Shah kontaktet av en angrende datter som gråt og ba om unnskyldning for at hun hadde løyet i retten. I mellomtiden har Muzzafar fått utvisningsvedtak fra UDI. Datteren forteller at moren, Muzzafars ekskone, hadde presset henne til å si at faren hadde drapstruet henne.

Muzzafar svarer at han tilgir henne dersom hun kontakter advokaten og forteller sannheten.

– Hun kom til meg og var oppriktig lei seg for det som hadde skjedd. Forklaringen hun ga virket veldig troverdig. Hun var også opptatt av om hun selv hadde begått en straffbar handling ved å avgi falsk forklaring, sier René Ibsen

Arrogante UNE
Faren og datteren blir enige om å legge saken bak seg og se fremover. Advokat Ibsen skriver brev til Utlendingsnemnda (UNE) hvor han forteller om Shahs datter og den uriktige domfellelsen. UNE bryr seg imidlertid ikke om de nye opplysningene og nekter å omgjøre utvisningsvedtaket.

Våren 2009 ble saken bragt inn for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Utrop får opplyst at det tidligst kan forventes å komme en avgjørelse i slutten av juni.

Blir spyttet på
Da Utrop besøker Muzzafar Shah og hans nåværende kone, møter vi en mann som står over grytene og lager middag.

Ett av sakens paradokser er at datteren flyttet inn og bodde hos faren et helt år samtidig som hun var registrert med hemmelig adresse for at han ikke skulle oppsøke henne. Muzzafar Shah har til sammen tre barn.

– Barna må få gifte seg med hvem de vil. Jeg ble veldig sint da jeg fikk høre at broren min i Pakistan ønsket å gifte den eldste datteren min med sønnen sin.

Etter mer enn 30 år i Norge føler Muzzafar Shah seg norsk. Han karakteriserer imidlertid seg selv som en dårlig muslim.

– Jeg går aldri i moskeen. Jeg drikker, fester og har vært med norske damer. Jeg følger norske tradisjoner og skikker.

Etter at Muzzafar Shah ble dømt for drapstrusler, opplever han at både pakistanere og nordmenn spytter etter han. Derfor holder han seg mest innendørs.

– Det viktigste er å bli renvasket slik at jeg kan bevege meg ute igjen, sier han.

Shah har ikke noe imot å stå fram med fullt navn i avisen, men han ønsker ikke å bli fotografert.