SV får delvis gjennomslag

 
Regjeringen skrinlegger forslaget der det stilles krav om fire års arbeid for å tillate familiegjenforening av innvandrere. Men kravet opprettholdes for familieetablering.
0Shares

3. september 2008 presenterte statsminister Jens Stoltenberg 13 forslag
til innstramming i asylpolitikken. Ett av disse forslagene puttes nå i
skuffen.

Dermed har SV vunnet en klar seier, for det var nettopp dette punktet
partiet formelt tok dissens på da saken ble lagt fram høsten 2008.
Sommeren 2009 ble forslaget sendt på høring, og nå blir det altså
trukket tilbake.

Statsminister Jens Stoltenberg nevnte ikke dette poenget i sin tale til
Oslo Arbeiderparti tirsdag. Han nøyde seg med å skryte av at regjeringen
har innført krav om fire års arbeid eller utdanning som vilkår for
familieetablering i Norge.

– Dette blir et for stort inngrep overfor etablerte familier, hevdes det
nå fra regjeringshold.
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har kommet
med knallhard kritikk av forslaget.

NOAS kritisk

– Vi anser
en slik strategi for å redusere asylankomster som svært urovekkende,
skriver NOAS og hevder at dette er det mest problematiske av de 13
innstrammingsforslagene fra 2008.

– Forslaget er
uetisk idet man legger opp til at livskvaliteten til mennesker med
opphold i Norge skal brukes som middel i asylpolitikken, mener NOAS og
hevder at tiltaket vil virke negativt på integreringen.

Også Røde Kors har gått mot forslaget, siden det ikke
åpner for konkret vurdering av familielivet i hver enkelt sak.